Konferencja wystartowała 8 kwietnia 2021 Do zakończenia konferencji pozostało:
2
Wykłady
20
minut Dyskusji
12
m-cy dostępu

Kierownictwo naukowe

Tomasz Mazurek / Andrzej Borowski
dr hab. n. med. prof. GUMed / dr hab. n. med. prof. UM

Komitet Naukowy

prof. dr hab. n. med. Andrzej Bohatyrewicz
prof. dr hab. n. med. Leszek Romanowski
prof. dr hab. n. med. Rafał Pankowski
dr hab. med. Jacek Gągała
prof. dr hab. n. med. Andrzej Nowakowski